image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 36

26 ΜΑΪΟΥ 2020

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ (Δ.Σ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή άρση των μέτρων έναντι του κορωνοϊού και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Στ. Καπάκου, σχετικά με τη λειτουργία του κτηρίου της Ένωσης στο επόμενο διάστημα και την επιστροφή των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα μέτρα δημόσιας υγείας που προβλέπονται για τα γραφεία είναι:

 • Η σύσταση για τακτικό πλύσιμο χεριών και η χρήση απολυμαντικών, τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα σε όλους τους χώρους.
 • Η τήρηση απόστασης 1,5 μ. μεταξύ των εργαζομένων
 • Η τήρηση ελάχιστης αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
 • Η σύσταση για τη χρήση μάσκας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες

Δεδομένου ότι, από την πρώτη στιγμή, η ΕΣΗΕΑ εφοδίασε τους εργαζόμενους και τα γραφεία με όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας και υγιεινής (απολυμαντικά, γάντια, μάσκες) και έκανε τακτικά πιστοποιημένες απολυμάνσεις σε όλο το κτήριο, καλούμε το Διευθυντή της Ενώσεως και τους προϊσταμένους των τμημάτων να συνεχίσουν την εφαρμογή των έως τώρα αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού (συνεδρ. Δ.Σ. υπ’ αρ. 30/31-3-20), να φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και να προβούν, σε συνεννόηση με το Δ.Σ., σε κάθε αναγκαία ρύθμιση για την τελική επίτευξή τους.

 

2) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Βάσει των εξαγγελιών της κυβέρνησης για το άνοιγμα από τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου και των τελευταίων σχολικών μονάδων, που παρέμεναν έως τώρα κλειστές, δηλαδή των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών, αλλά με δεδομένη την εκ περιτροπής εκπαίδευση, ενδεχομένως να παραταθεί και το μέτρο χρήσης άδειας ειδικού σκοπού μέχρι το κλείσιμο των σχολείων.

Συνεπώς, προτείνουμε την εφαρμογή των μέτρων και στους εργαζόμενους της ΕΣΗΕΑ, ως εξής:

1) Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά στο δημοτικό, νηπιαγωγείο ή σε βρεφονηπιακό σταθμό το οποίο δεν θα επαναλειτουργήσει κανονικά μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα παιδιά τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας. Δηλαδή, εάν η λειτουργία της σχολικής μονάδας και της παρουσίας του παιδιού είναι διακεκομμένη, θα χορηγείται διακεκομμένα και η άδεια ειδικού σκοπού.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας θα είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της / του εργαζόμενου γονέα, στην οποία θα δηλώνεται α) ότι το παιδί της / του εργαζόμενοι/ης  φοιτά σε συγκεκριμένο υπο-τμήμα και β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του παιδιού.

Σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι εργαζόμενοι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

2) Άδεια ειδικού σκοπού μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε εργαζόμενους γονείς, τα παιδιά των οποίων δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, ότι ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να νοσήσει από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτείται βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ότι το παιδί δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

3) Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί σε εργαζόμενους τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς και σε σχολικές μονάδες που δεν έχουν ακόμη επαναλειτουργήσει.

4) Για όσους εργαζόμενους δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι αδυναμίας επιστροφής στην εργασία τους, μπορούν να αιτηθούν τη λήψη κανονικής άδειας εργασίας.

5) Διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με παιδιά σε ολοήμερο σχολείο, το οποίο δεν θα λειτουργήσει από 1ης Ιουνίου. Ο γονέας θα προσέρχεται στην εργασία του στις 08.30 και θα αποχωρεί μία ώρα νωρίτερα από τη λήξη του σχολικού μαθήματος του παιδιού του, ώστε να μπορεί να το παραλάβει από το σχολείο. Όσοι εργαζόμενοι κάνουν χρήση αυτής της διευκόλυνσης θα εργαστούν μέσω τηλεργασίας, εάν χρειαστεί το Σαββατοκύριακο, για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. έκδοση ανακοίνωσης για θανάτους μελών κ.α.), χωρίς να αμειφθούν ως υπερωριακή απασχόληση.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 35/15-5-20 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη, με την οποία ενημερώνει την πορεία εξέλιξης της απόφασης υπ’αρ:35/15-5-20 σχετικά με την προετοιμασία πρόχειρης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο πλήρους ή μερικής αντικατάστασης του κλιματισμού.
 • Την ενημέρωση από την τεχνική εταιρεία «AIRLEX» για τη βλάβη που έχει προκύψει στο δώμα του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σε περίοδο καύσωνα κλιματισμός.
 • Την τεχνική έκθεση της εταιρείας «AIRLEX» με τις εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του κτηρίου.
 • Τη συζήτηση που ακολούθησε.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Α) Να προχωρήσει στη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος του Κλιματισμού, με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια του κτηρίου.
 • Β) Τη διενέργεια Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προσφορών, προκειμένου να δοθεί συνολική λύση του προβλήματος του κλιματισμού.
 • Γ) Παράλληλα, θα διενεργηθεί Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Μηχανολόγου Μηχανικού, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
 • Δi) Τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση των τριών παραπάνω ενεργειών και θα απαρτίζεται από τους:
 • Αγγελική Γυπάκη, Β’ Αντιπρόεδρο.
 • Χρήστο Μπούση, Διευθυντή.
 • Απόστολο Τσαλαπάτη, Νομικό Σύμβουλο.

Δii) Τα μέλη της επιτροπής θα αναλάβουν τις δημοσιεύσεις των Διαγωνισμών, εντός 15 ημερών, στην ιστοσελίδα της Ενώσεως, σε ιστοσελίδες που δημοσιεύουν διαγωνισμούς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Δiii) Η παραπάνω επιτροπή θα εισηγηθεί στην επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών τον κατάλληλο Μηχανολόγο Μηχανικό, σύμφωνα με τη μειοδοσία.

Δiv) Η επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών θα συσταθεί όταν ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί.

 • Ε) Η υποβολή των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών και μηχανολόγων μηχανικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών ή μέχρι τέλη Ιουνίου, εάν χρειαστεί.

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ»

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων του Ομίλου «Φιλιπππάκη» να υπάρξει δέσμευση από πλευράς διοικήσεως να καταβάλει στο τέλος κάθε μήνα τουλάχιστον έναν μισθό, έναντι επτά οφειλόμενων, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να προσκαλέσει σε συνάντηση:

 • Τους εκπροσώπους των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ESPRESSO».
 • Τον κ. Γ. Φιλιππάκη εκδότη της εταιρείας «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.».
 • Μετά τη συνάντηση, να πραγματοποιηθεί συνέλευση των εργαζομένων, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.