image_pdfimage_print

         

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 4

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι η διαδικασία τήρησης των πρακτικών που θα εφαρμόζεται θα είναι η εξής:

Αi) Τα μέλη του Δ.Σ. θα υποβάλουν γραπτώς αιτήματα παραλαβής πρακτικών (απομαγνητοφωνήσεις – πλήρεις ή μέρους συνεδρίασης, αποφάσεις) στη γραμματεία των πρακτικών.

ii) Όλα τα αιτήματα θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης των αποφάσεων.  

iii) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. θελήσει να λάβει γνώση πριν από την επικύρωση των αποφάσεων, θα πρέπει να αποστείλει αίτημα στην Ειδική Γραμματέα, η οποία και θα δίνει την αντίστοιχη έγκριση με γνώμονα τον τυχόν επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και χωρίς καθυστερήσεις διαδικασίας έκδοσης πρακτικών.

Β) Τα μέλη δεν παραλαμβάνουν ηχητικά αρχεία των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση που θέλουν να επιβεβαιώσουν την ορθή μεταφορά αποφάσεων ή  των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δ.Σ., μπορούν να ακούσουν το ηχητικό απόσπασμα που τους ενδιαφέρει στη γραμματεία των πρακτικών. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τη γραμματέα των πρακτικών, ώστε να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του γραφείου.  

Γ) Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν παρίστανται σε μία συνεδρίαση και θέλουν να ενημερωθούν για τις αποφάσεις του Δ.Σ. πριν την έκδοση τους, ενημερώνονται από την Ειδική Γραμματέα ή όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. επιθυμούν και όχι από την γραμματεία των πρακτικών. 

Δ) Οι εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. θα περιλαμβάνονται στο φάκελο των θεμάτων της εκάστοτε συνεδρίασης χωρίς να πρωτοκολλούνται.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:

  • Την αποστολή επιστολής για τη πραγματοποίηση συνάντησης με την Αντιπρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» κ. Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη, προκειμένου να ενημερωθεί το συμβούλιο αναλυτικά σχετικά με τις εξελίξεις στην εφημερίδα.
  • Στην εν λόγω συνάντηση, θα παρίσταται και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Φάνης Ζώης.
  • Αμέσως μετά την έκδοση της αυριανής απόφασης του Δικαστηρίου, ακόμη και στην περίπτωση που η απόφαση είναι ευνοϊκή για τους δημοσιογράφους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως τι έχει γίνει μέχρι τώρα, οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, διοικητικοί, τεχνικοί θα προχωρήσουν από κοινού στη διεκδίκηση των οφειλομένων τους.
  • Την προετοιμασία όλων των δικαιολογητικών από όλους τους εργαζόμενους για την εν σώματι κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εφόσον και αν κριθεί απαραίτητο.
  • Τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι από την ΕΣΗΕΑ, από την ΕΠΗΕΑ και την ΕΤΗΠΤΑ, η οποία θα παρακολουθεί διαρκώς τη πορεία του λογαριασμού της εταιρείας που αφορά τη μισθοδοσία, αλλά και για να ακολουθηθεί κοινή πορεία στα εργασιακά ζητήματα που έχουν ανακύψει στην εφημερίδα.

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να μην δοθεί ο κατάλογος των ψηφισάντων της δεύτερης ημέρας των αρχαιρεσιών της ΕΣΗΕΑ (αρ.πρ:1413/21-6-19, 1440/25-6-19, 1481/2-7-19), σε μέλη που το αιτήθηκαν, έως ότου οριστεί ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) και του ζητηθεί να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

 

ΘΕΜΑ: DPO-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.:2/25-6-19, αποφασίζει:

  • Να αναρτηθεί ο Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, που έχει αποφασιστεί στη συνεδρίαση υπ’ αρ.:2/25-6-19, για την επιλογή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων DPO με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως και την Παρασκευή, 2 Αυγούστου.
  • Ο Διαγωνισμός θα δημοσιευτεί στο site της ΕΣΗΕΑ και σε εφημερίδες.
  • Θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης κ. Ζ. Μαυράκη να προωθήσει ενημερωτικό e-mail σε όλες τις εταιρείες, που είχαν ενδιαφερθεί να καταθέσουν προσφορά και να αναλάβουν το έργο πριν το διαγωνισμό, έτσι ώστε να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και να συντομευτεί η διαδικασία.
  • Μετά την παραίτηση του κ. Γ. Βότσκαρη από την επιτροπή που θα αποσφραγίσει τις κλειστές προσφορές των εταιρειών (αρ.πρ:1485/2-7-19), η επιτροπή αναδιαμορφώνεται και θα απαρτίζεται από την Α’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα, την Ειδική Γραμματέα κ. Μάχη Νικολάρα, τον Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση, τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης κ. Z. Μαυράκη, τον Νομικό Σύμβουλο κ. Απ. Τσαλαπάτη και την προϊσταμένη του Λογιστηρίου κ. Ρ. Πέτρου.