image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 60

2 Ιουλίου 2018

 

ΘΕΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΗΕΑ (3/7/18)/ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ/ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση, να πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC». Για τον λόγο αυτόν το Συμβούλιο εγκρίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την ενοικίαση της αίθουσας.

Β)  Την επιβεβαίωση της απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς κι αφορά την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας, σε όλα τα ΜΜΕ, την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή των μελών στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου.

Γ) Την ηχογράφηση και την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να την αναλάβει η εταιρεία «TSAKIRIS CONGRESS SUPPORT».

 

ΘΕΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΗΕΑ (2/7/18)/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. με γνώμονα τη διευκόλυνση συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, ως ακολούθως:

α. Τα άνεργα ή εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ, καθώς και τα μέλη που εργάζονται αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με την καταβολή του ποσού των δύο (2) ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί το ποσόν αυτό θα καταβληθεί για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

β. Μέλη της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται με ΔΠΥ, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με την καταβολή προκαταβολής, έναντι των οφειλομένων συνδρομών, τουλάχιστον 2 ευρώ.

γ. Μέλη της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δεν παρακρατούν εισφορές για την Ένωση, αποκτούν τη δυνατότητα να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με την καταβολή προκαταβολής, έναντι των οφειλομένων συνδρομών, τουλάχιστον 2 ευρώ.

δ. Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, βουλευτές ή δήμαρχοι αποκτούν την ιδιότητα του ταμειακώς εντάξει με την εφάπαξ εξόφληση του ποσού που οφείλουν από τη συνδρομή τους στην ΕΣΗΕΑ, με βάση τις αποδοχές τους από την τελευταία τους δημοσιογραφική εργασία, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση (3/7).

ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει ήδη υπογραμμίσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που παρακρατούν εισφορές για την Ένωση, αλλά δεν τις αποδίδουν. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνάδελφοι –φισσες, θεωρούνται ταμειακώς εντάξει. Η Ένωση θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διεκδικήσει τους πόρους που έχουν παράνομα παρακρατηθεί.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ / ΓΡΑΠΤΕΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (9 & 10/7)

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

 • ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Α) 25 υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ισχύσει τα τελευταία χρόνια (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –Α-).

Όσον αφορά τα υποψήφια μέλη υπ’αρ.7 και 23 η εγγραφή τους θα ολοκληρωθεί με την προϋπόθεση διαγραφής τους από την αντίστοιχη Ένωση (ΕΠΗΕΑ).

Β) 2 υποψήφιοι στους οποίους λείπουν έως και τρεις μήνες ΤΣΠΕΑΘ (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –Β-).

Γ) 3 υποψήφιοι με μεικτό χρόνο ασφάλισης (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –Γ-).

Δ) 4 υποψήφιοι εργαζόμενοι σε sites (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –Δ-).

Όσον αφορά το υποψήφιο μέλος υπ’αρ.4 η εγγραφή του θα ολοκληρωθεί με την προϋπόθεση διαγραφής του από την αντίστοιχη Ένωση (ΕΣΠΗΤ).

Ε) 3 υποψήφιοι με ασφάλιση ΤΑΙΣΥΤ (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –Ε-).

Στο σημείο αυτό, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να δέχεται προς εγγραφή αιτήσεις υποψηφίων μελών, οι οποίοι αναγκαστικά ασφαλίστηκαν στο ΤΑΙΣΥΤ ή με ΔΠΥ, έχουν, όμως, χρόνο προϋπηρεσίας στο ΤΣΠΕΑΘ έστω και παρελθόντων ετών και μπορούν με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΑ

ΣΤ)

–    4 υποψήφιοι από τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –ΣΤ (με ελλιπή χρόνο ασφάλισης κ.α. προβλήματα) που ο Γενικός Γραμματέας έφερε προς συζήτηση στο Δ.Σ. 

-Τα μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν να μην κληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις τα υποψήφια μέλη υπ’αρ.2 & 6 από τον επισυναπτόμενο πίνακα εγγραφών –ΣΤ– διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

 • Στ. Καπάκο Γενικό Γραμματέα,
 • Α. Αγάτσα Β’ Αντιπρόεδρο,
 • Αγγ. Γυπάκη Ειδική Γραμματέα,

Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και όποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου το επιθυμεί.

 • ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την κλήρωση τριών συνταξιούχων που θα μετάσχουν στην επιτροπή εξετάσεων, κατατέθηκαν εννέα προτάσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Καταστατικού και τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν ως εξής:

Τακτικά μέλη:

 1. Γιώργος Μουσγάς.
 2. Νίκος Κιάος.
 3. Στάθης Σφαέλος.

Και αναπληρωματικά μέλη:

 1. Κώστας Δούκας.
 2. Γιώργος Λεονταρίτης.
 3. Κώστας Ιορδανίδης.
 4. Φαίδων Κωνσταντουδάκης.
 5. Δημήτρης Τρίμης.
 6. Γιάννης Διακογιάννης.
 • Τέλος, αποφασίζεται η έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα καλούνται τα υποψήφια μέλη σε γραπτές εξετάσεις τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 (1ος όροφος) και προφορικές την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 (3ος όροφος).