image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 61

8 Ιουλίου 2014

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚ/ΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Το Δ.Σ. εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής τεσσάρων (4) μισθών, λόγω έκτακτης ανάγκης σε υπάλληλο της Ένωσης. Το ποσό θα εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα παρακρατούνται από τις αποδοχές του.

 

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ»

Το Δ.Σ. αποφασίζει την:

 • Αποδοχή της πρότασης της Ψηφιακής Σύγκλισης και κατάθεση των απαραίτητων τεχνικών δελτίων έως τις 27/7/14 – (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο).
 • Υπογραφή πλαισίου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)-(επισυνάπτεται το σχετικό σχέδιο πλαισίου συνεργασίας).
 • Υποβολή αίτησης προκειμένου η ΕΣΗΕΑ να λάβει τη Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Πρόσκλησης υπ.αρίθμ.50 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2΄-(επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο) και,
 • Διάθεση του προσωπικού της ΕΣΗΕΑ, για την ικανοποίηση των διαδικασιών της Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β’ σύμφωνα με τα οριζόμενα της Πρόσκλησης υπ.αρίθμ.50 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2΄.
 • Την πραγματοποίηση του Έργου της Ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης, με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από την ΕΣΗΕΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 95.000 ευρώ.
 • Τη σύνθεση της Ομάδας έργου, η οποία θα αποτελείται:

–          Από ομάδα υπαλλήλων της ΕΣΗΕΑ, που θα προσφέρουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους για το συγκεκριμένο έργο και,

–          Από ομάδα εξωτερικών συνεργατών, που θα προσληφθούν με σύμβαση έργου μετά από πρόσκληση η οποία θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

*Η αμοιβή της Ομάδας Έργου, θα καταβληθεί από το συνολικό ποσό των 95.000 ευρώ, που θα λάβει η ΕΣΗΕΑ για την Αυτεπιστασία του Έργου.

 • Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου (αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ), ο οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες τις βιβλιοθήκης, κατόπιν διαγωνισμού που θα δημοσιευθεί σε μία πρωινή και μία απογευματινή εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ. Το ύψος της αμοιβής θα ανέρχεται έως τις 15.000 ευρώ ετησίως και η επιλογή θα γίνει, μεταξύ όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής στο Δ.Σ. η οποία έχει συσταθεί με βάση την απόφαση υπ. αρίθμ.40/25-2-14.

Εν συνεχεία, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύνθεση των σχετικών επιτροπών καθώς και τον ορισμό του υπεύθυνου του Προγράμματος της «Ψηφιοποίησης, ως ακολούθως:

 

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

–          Γ. Γιουκάκης, Α’ Αντιπρόεδρος,

–          Μ. Διόγος, Β΄ Αντιπρόεδρος,

–          Δ. Τρίμης, Σύμβουλος Δ.Σ.,

–          Χρ. Μπούσης, Δ/ντης των Υπηρεσιών της ΕΣΗΕΑ

–          Ζ. Μαυράκης, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης.

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ:

–          Α’ Αντιπρόεδρος*,

–          Γεν. Γραμματέας*,

–          Χρ. Μπούσης, Δ/ντης ΕΣΗΕΑ,

–          Δ. Φωτιάδης, Τεχνικός Σύμβουλος και,

–          Ζ. Μαυράκης, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης.

 

*Δεν ορίστηκαν ονομαστικά καθώς η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της τον Οκτώβριο του 2015, οπότε και θα έχει εκλεγεί νέο Δ.Σ.

 

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

–          Μ. Διόγος, Β΄ Αντιπρόεδρος

–          Μ. Κατσίμη, Γεν. Γραμματέας,

–          Δ. Κοτταρίδης, Ταμίας,

–          Δ. Φωτιάδης, Τεχνικός Σύμβουλος και,

–          Ρ. Πέτρου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

 

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

–       Μ. Αντωνιάδου, Πρόεδρος Δ.Σ.,

–          Γ. Γιουκάκης, Α’ Αντιπρόεδρος,

–          Μ. Κατσίμη, Γεν. Γραμματέας,

–          Απ. Τσαλαπάτης, Νομικός Σύμβουλος και,

–          Ρ. Πέτρου, Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

 

 • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ*

*   Η Επιτροπή Επίβλεψης Έργου θα οριστεί σε επομένη συνεδρίαση.

 

 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»:

–          Ο κ. Χρ. Μπούσης, Δ/ντης της ΕΣΗΕΑ.

 

Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει να αναλάβει ένας διοικητικός υπάλληλος αρμοδιότητες, βοηθού βιβλιοθήκης. Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των κ.κ. Άρη Αργύρη και Χρήστου Παπουλίδη, κατόπιν συνεννόησης του Δ/ντη κ. Χρ. Μπούση και της Προϊσταμένης της Γραμματείας κ. Α. Κόλλια, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ, στη δίκη της ΕΡΤ Ηρακλείου (σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε παράνομη την απόλυση 20 εργαζομένων), την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γ. Γιουκάκη.

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δ.Σ. σύμφωνα και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (28/5/2014), αποφασίζει τον ορισμό επιτροπής για το Διαδίκτυο με επικεφαλής την κ. Ν. Νταουντάκη.

Η επιτροπή, θα απαρτίζεται από ένα μέλος της κάθε παράταξης του Δ.Σ., ως ακολούθως:

 • Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» (ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ),
 • Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
 • Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»,
 • Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΔ)»,
 • Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»,
 • Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» καθώς επίσης,

και από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) κ. Σωτήρη Τριανταφύλλου.

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΟΥΣΩΝ 1ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Το Δ.Σ., αποφασίζει τη μείωση ενοικίου κατά 30% των μισθωμάτων ενοικίασης των αιθουσών του 1ου και 3ου ορόφου λόγω μειωμένης ζήτησης.

Οι λοιποί όροι μίσθωσης και δωρεάν παραχώρησης των αιθουσών παραμένουν οι ίδιοι, όπως προσδιορίστηκαν στην απόφαση υπ. αρίθμ.34/28-1-14.

Ως εκ τούτου, τα μισθώματα ενοικίασης των αιθουσών διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Δευτέρα – Παρασκευή

Α. Πρωί και έως 15:00 για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών(*)

280,00       ευρώ

10,08           ‘’ χαρτόσημο 3,6%

30,00         ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 320,08 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

Β. Από 16:00 απόγευμα έως το βράδυ για εκδηλώσεις διάρκειας 3     ωρών (*)

315,00   ευρώ

11,34   ‘’   χαρτόσημο 3.6%

30,00   ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 356,3 4 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

Σάββατο – Κυριακή

Α. Πρωί από 10:00 και έως 14:00 για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών(*)

315,00   ευρώ

11,34   ‘’     χαρτόσημο 3.6%

50,00   ‘’   αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 376.34 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

Β. Απόγευμα από 16:00 έως βράδυ για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών (*)

385,00 ευρώ

13,86   ‘’   χαρτόσημο 3,6%

50,00     ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 448.86 ευρώ-χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

Δευτέρα – Παρασκευή

Α. Πρωί και έως 15:00 για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών(*)

140,00       ευρώ

5,04        ‘’ χαρτόσημο 3,6%

30,00         ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 175,04 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

Β. Από 16:00 απόγευμα έως το βράδυ για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών (*)

157,50   ευρώ

5,67   ‘’   χαρτόσημο 3.6%

30,00   ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 193,17 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

Σάββατο – Κυριακή

Α. Πρωί από 10:00 και έως 14:00 για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών(*)

157,50   ευρώ

5,67   ‘’     χαρτόσημο 3.6%

50,00   ‘’   αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 213,17 ευρώ –χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

Β. Απόγευμα από 16:00 έως βράδυ για εκδηλώσεις διάρκειας 3 ωρών (*)

192,00 ευρώ

6,91   ‘’   χαρτόσημο 3,6%

50,00     ‘’ αμοιβή επιμελητή για πεντάωρη εργασία

Σύνολο 248,91 ευρώ-χρέωση 30 ευρώ επιπλέον την ώρα στην περίπτωση παράτασης της εκδήλωσης

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση με 1.000 ευρώ, των πλημμυροπαθών Σέρβων δημοσιογράφων-μελών της Ενωσης Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων της Σερβίας (IJAS-NUNS), που επλήγησαν από τις ισχυρότερες πλημμύρες των τελευταίων 120 ετών στη χώρα, ανταποκρινόμενοι στο σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) (αρ. πρωτ.1856/2-7-14).

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AIRLEXHELLAS Α.Ε.Τ.Β.Ε.

Το Δ.Σ.:

 • έπειτα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ και
 • τις προσφορές που κατατέθηκαν,

αποφασίζει την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «AirlexHellas Α.Ε.Τ.Β.Ε.» (αρ.πρωτ:1833/27-6-14 και 1875/4-7-14), σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα «Μάρκος Λύρας & Συνεργάτες-Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί», με ετήσιο κόστος συντήρησης, ύψους 9.990 ευρώ.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ. αποφασίζει το άνοιγμα των σχετικών προσφορών, όπως αυτές κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας.

Η επιτροπή θα αποτελείται, ως ακολούθως (σύμφωνα και με την απόφαση υπ.αρίθμ.58/17-6-14):

1. Β’ Αντιπρόεδρος Μ. Διόγος (καθ’ ύλην αρμόδιος εκ του Καταστατικού),

2. Ταμίας Δ. Κοτταρίδης,

3. Δ/ντης ΕΣΗΕΑ Χρ. Μπούσης,

4. Νομικός Σύμβουλος Χρ. Σαλαβράκου και,

5. Προϊσταμένη του Λογιστηρίου Ρ. Πέτρου.

 

ΘΕΜΑ: ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PRUDENTIALCo Ltd

Το Δ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση μελέτης στην εταιρεία «PrudentialCo Ltd» με θέμα:

«Προσφορά για την εκπόνηση οικονομικής μελέτης με στόχο:

 • Τον προσδιορισμό της βαρύτητας του πόρου του Αγγελιοσήμου στα έσοδα των δημοσιογραφικών Ταμείων,
 • Την ανάδειξη του αδιεξόδου που θα προέκυπτε με ενδεχόμενη εφαρμογή εναλλακτικού χρηματοδοτικού σχήματος καθώς προϋποθέτει αύξηση συμμετοχής όλων των μερών που χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • Υποβολή προτάσεων για ενίσχυση της βιωσιμότητας των φορέων ασφάλισης των εργαζομένων στα ΜΜΕ».

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το Δ.Σ., αποφασίζει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ, σε οικογένεια αποθανόντος μέλους της Ενώσεως, από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΗΕΑ.