image_pdfimage_print

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 64

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOFTWARE ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Δ.Σ.:

 • Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ΕΣΗΕΑ με τις διατάξεις του GDPR
 • Σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 54/22-5-2018 (Σύμβαση AQS για μελέτη GDPR-Gap Analysis), 8/3-9-2019 (Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού-AS GLOBAL και 8/3-9-2019 (Αναβάθμιση software)
 • Λαμβάνοντας υπόψη:

Το ενημερωτικό σημείωμα του υπεύθυνου μηχανοργάνωσης κ. Ζ. Μαυράκη (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο)

Το ενημερωτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου κ. Απ. Τσαλαπάτη (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).

Το απολογιστικό σημείωμα του λογιστηρίου (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

 • Το υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Ζ. Μαυράκη (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο), που αφορά στο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου «Εκπόνηση μελέτης GDPR – Gap Analysis, αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού και προμήθεια software συμβατού με τις νέες ανάγκες περί προσωπικών δεδομένων».

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο)

Β) Την κάτοψη του 7ου ορόφου (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο)

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

Α) Την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη, ως ακολούθως:

«Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΣΗΕΑ να αυξήσει τα έσοδα της, ξεκίνησε, και σταδιακά  ολοκληρώνει, ένα πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων της. Μετά και την σύνταξη του πολεοδομικού φακέλου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ ήρθε η ώρα για την αξιοποίηση του ανακαινισμένου 7ου ορόφου με προφανείς και εφικτούς στόχους στην .μετά την πανδημία εποχή:

 1. 1. Να προσελκύσει έσοδα από διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας κ.α. με την ΕΣΗΕΑ να μπορεί πλέον να διαθέσει  τρεις επιπλέον αίθουσες σε κεντρικό σημείο της Αθήνας εκτός από τις αίθουσες του 1ου και του 3ου ορόφου.
 2. Να στεγάσει το Ιστορικό Αρχείο της ΕΣΗΕΑ από το 1914 έως το 1955 που ήδη έχει καταλογογραφηθεί με την ευγενική συνδρομή της κας Ελένης Πουρνάρα.
 3. Να τοποθετήσει σε προθήκες περίπου 20.000 ακόμη βιβλία από την Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ.
 4. Να στεγάσει και να καλύψει σε τακτική, οργανωμένη και βιώσιμη βάση τις ανάγκες της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσιογράφων-μελών της Ένωσης.

Σας θυμίζω ότι ήδη  πραγματοποιήθηκαν τέσσερις  (4) κύκλοι σεμιναρίων με θέμα την Εισαγωγή στην Ψηφιακή  δημοσιογραφία  που έχουν γίνει αποδεκτοί με μεγάλο ενθουσιασμό από τα  μέλη μας, τα οποία εκφράζουν πλέον πιεστικά την ανάγκη της επανάληψης τους, ώστε:

 • να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση συμμετοχής, αλλά και
 • η ανάγκη διαχωρισμού των κύκλων εκπαίδευσης, για αρχάριους, επαρκούς γνώσης και για προχωρημένους, όπως αυτή προέκυψε στην πράξη κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων.
 1. Να διατεθεί ένα γραφείο προκειμένου να στεγάσει μελλοντικά μια ερευνητική δομή που θα μελετά συστηματικά και με σύγχρονες μεθόδους θέματα που αφορούν τον Τύπο και την κατάσταση στα Μ.Μ.Ε. (απασχόληση, μισθοί, συνθήκες εργασίας, στατιστικές ανά κλάδο κλπ.) .

Δαπάνες – χορηγίες

Όπως γνωρίζετε ο  έβδομος όροφος είναι ανακαινισμένος και διαθέτει 3 αίθουσες και 3 γραφεία.

Για όλα τα παραπάνω θα χρειαστούν προθήκες, βιβλιοστάσια, γραφεία εργασίας, έδρανα  και ηλεκτρονικό εξoπλισμό ( H/Y) που όπως είναι από όλους μας αντιληπτό – δεν είναι σε θέση  να χρηματοδοτήσει η ΕΣΗΕΑ υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με χορηγίες ιδιωτών.

Επειδή η  ΕΣΗΕΑ δεν μπορεί να διεκδικήσει χορηγίες, το Μορφωτικό Ίδρυμα  της ΕΣΗΕΑ βρήκε χορηγούς για αυτόν τον σκοπό, ύψους 65.000 ευρώ μεχρι στιγμής, εκ των οποίων:

 • οι 000 ευρώ αφορούν σε  υλικοτεχνικό εξοπλισμό που προτίθεται να παραχωρήσει Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  ΑΙΓΕΑΣ της οικογένειας Θανάση Μαρτίνου 
 • οι 25.000 ευρώ που αφορούν στην μελέτη και τις εργασίες διαμόρφωσης των υφιστάμενων  διατίθενται από την κα Μαριάννα Λάτση προσωπικά.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΔΣ του  Μορφωτικού Ίδρυματος  έλαβε  αποφάσεις:

α) για την διάθεση του συνόλου  των χορηγιών σε αυτόν τον σκοπό

β) ανέθεσε στον κ. Κώστα Στάικο να μελετήσει τις  αναγκαίες λειτουργικές διαμορφώσεις του 7ου ορόφου και το κόστος αυτών. Δηλαδή π.χ πού και πώς θα  τοποθετηθούν οι  προθήκες και τα  βιβλιοστάσια πέριξ των αιθουσών πού και πώς θα στεγασθεί το Ιστορικό Αρχείο της ΕΣΗΕΑ, που θα τοποθετηθούν τα έδρανα και ο λοιπός αναγκαίος εξοπλισμός για τις πολλαπλές δραστηριότητες, που θα φιλοξενεί ενίοτε ο 7ος όροφος της ΕΣΗΕΑ  όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συγκεντρωτικά διευκρινίζεται τέλος:

 • Στη μελέτη δεν προβλέπεται καμία δομική αλλαγή/ αναμόρφωση των χώρων του 7ου ορόφου οι οποίοι παραμένουν ως έχουν.
 • Οι όποιες δαπάνες για εργασίες , μελέτη,  υλικοτεχνικό εξοπλισμό ΔΕΝ επιβαρύνουν την ΕΣΗΕΑ και αντλούνται από χορηγίες προς το Μορφωτικό  Ίδρυμα το οποίο με τη σειρά δεσμέυεται να τις διαθέσει για το σκοπό αυτόν
 • Δεν προβλέπονται τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις προς τους χορηγούς , πέραν  μιας τιμητικής πλακέτας με τα ονόματά τους και αναφορά αυτών σε τυχόν προωθητικό μας υλικό.  

Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου να μην επιτρέψουμε, λόγω χρονοτριβής να εξασθενήσει το ενδιαφέρον των εν δυνάμει δωρητών μας, ζητούμε την έγκριση του Δ.Σ. για:

 • την  αξιοποίηση του 7ου όροφου στη βάση των προβλέψεων της μελέτης-Στάϊκου,  
 • τη  διάθεση των τριών αιθουσών προς εκμετάλλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ταμία της ΕΣΗΕΑ  (ενοικίαση σε εκδηλώσεις συνέδρια κλπ), 
 • την διάθεση και  χρήση τους για τις ανάγκες των δομών που  προαναφέρθηκαν και
 • την  πρόβλεψη ως μοναδικής επιβάρυνσης της  ΕΣΗΕΑ, ποσού ύψους 1.500 ευρώ για την  αμοιβή  μηχανικού που θα επιβλέψει το έργο.

Τέλος προτείνεται να ονομασθεί ο 7ος όροφος «Ιωάννης Κονδυλάκης» προς τιμήν του πρώτου προέδρου της ΕΣΗΕΑ επ’ ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από το θάνατό του».

Και αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Β) Ο μηχανικός που θα επιβλέψει το έργο θα είναι ο κ. Δημήτριος Βουρλής, ο οποίος είχε αναλάβει και την επίβλεψη του έργου «Ολική Αντικατάσταση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ» (απόφαση υπ’ αρ. 51/20-10-20).

Γ) Η Β’ Αντιπρόεδρος κ. Αγγ. Γυπάκη σε συνεργασία με τον Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση, να προετοιμάσουν έκθεση για τον τρόπο προώθησης των αιθουσών της Ενώσεως, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα έσοδα.

Δ) Να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον Αρχιτέκτονα κ. Κ. Σπ. Στάικο.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τη Νομική Σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου σε συνεργασία με τον Διευθυντή  κ. Χρ. Μπούση να προετοιμάσουν έκθεση με προτάσεις αξιοποίησης των ακόλουθων ακινήτων:

 • Διαμέρισμα Ασκληπιού 107 (3ος όροφος) κυριότητας ΕΣΗΕΑ.
 • Διαμέρισμα επί της οδού Ευελπίδων 13 (4ος όροφος), κυριότητας Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Υγείας και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, με την οποία θα ζητείται πρόβλεψη προκειμένου να εξασφαλιστεί αριθμός εμβολίων για να τους δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μετακινούνται συνεχώς και έχουν επαφή με πολύ κόσμο.

   

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από εκπροσώπους του Μεικτού για δυσλειτουργία στην έκδοση βεβαιώσεων μετακίνησης, αποφασίζει ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή προς τις Διοικήσεις των Μέσων Ενημέρωσης, με διευκρινίσεις για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων και την απρόσκοπτη μετακίνηση των δημοσιογράφων.