image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 68

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το Δ.Σ.:

 • Σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αρ. 22/14-1-20, 30/31-3-20 και 38/12-6-20

Αποφασίζει ομόφωνα:

 • Να συνεχιστεί και εφέτος το πρόγραμμα, προκειμένου να βοηθηθούν τα άνεργα μέλη της Ενώσεως που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα διαβίωσης.
 • Για τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ετήσια δαπάνη 30.000,00 ευρώ (υπολείπεται ποσό 10.599,21 από το αρχικό ποσό των 36.000,00 ευρώ που εγκρίθηκε πέρυσι από το Δ.Σ. – απόφαση υπ’ αρ.22/14-1-20), για την προμήθεια διατακτικών επιταγών της υπεραγοράς «Σκλαβενίτης» αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.
 • Οι δικαιούχοι άνεργοι θα παραλαμβάνουν κάθε δίμηνο τις διατακτικές, οι οποίες, λόγω της πανδημίας, θα αποστέλλονται με ταχυμεταφορική στις οικίες τους.
 • Τα οικονομικά κριτήρια προσδιορισμού των ωφελούμενων παραμένουν τα ίδια, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 22/14-1-20 και είναι ως εξής:
 • Για ένα άτομο: εισόδημα μέχρι 7.000€
 • Για οικογένεια με δύο άτομα: εισόδημα μέχρι 8.500€
 • Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 10.000€
 • Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 11.500€
 • Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 13.000€
 • Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 14.500€
 • Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 16.000€.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου ό,τι ο κ. Τάσος Κοντογιαννίδης, μέλος της ΕΣΗΕΑ, ενόψει των εορτών του Πάσχα προτίθεται να προσφέρει σε άνεργους επιταγές της υπεραγοράς «Σκλαβενίτη», αποδέχεται ομόφωνα τη δωρεά, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου,

Α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2021 (επισυνάπτεται στα πρακτικά η εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού) με την εξής διαφοροποίηση:

 • Δεν θα ενισχυθεί για το έτος 2021 το Απεργιακό Ταμείο με το ετήσιο ποσό του 10% των συνδρομών που θα εισπραχθούν (προϋπολογίζεται ενίσχυση 45.000,00 ευρώ), δεδομένου ότι χρήζουν επιπλέον ενίσχυσης το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, ενώ το Απεργιακό Ταμείο έχει ικανοποιητικό αποθεματικό ύψους 300.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Β) Να γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία εάν δύναται η ΕΣΗΕΑ μέσω του Απεργιακού της Ταμείου να ενισχύει συνάδελφους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή θα αντιμετωπίσουν έξοδα δικαστικού αγώνα, ασκώντας ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης σε εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης.

Γ) Να επιχορηγηθεί το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), το οποίο θα διατεθεί από τα χρήματα που θα πήγαιναν στο Απεργιακό Ταμείο.

Δ) Τη σύσταση επιτροπής υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Στ. Καπάκο και τον Ταμία κ. Μ. Διόγο, προκειμένου να ξεκινήσει συζήτηση με τους εργαζόμενους της ΕΣΗΕΑ για πιθανές μισθολογικές αναπροσαρμογές με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της ΕΣΗΕΑ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΤΗΝ FACEBOOK 

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.67/23-3-21, αποφασίζει ομόφωνα:

 • Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι η ΕΣΗΕΑ έλαβε υπόψη διαμαρτυρίες μελών της και ανέλαβε πρωτοβουλία να ζητήσει συνάντηση με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Facebook, για να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του ελληνικού περιεχομένου στη πλατφόρμα.
 • Στην ανακοίνωση θα κοινοποιείται η επιστολή της ΕΣΗΕΑ, καθώς και η απαντητική επιστολή της εταιρείας δημοσίων σχέσεων που εκπροσωπεί τη facebook στην Ελλάδα.

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Να εκδοθεί νέα ανακοίνωση που θα επισημαίνει τον προβληματισμό μας για τα ζητήματα Δεοντολογίας, καθώς και τις ενέργειες και τις διαδικασίες έως τώρα που ακολουθεί η ΕΣΗΕΑ.
 • Να σταλεί γραπτή απάντηση στην κα Μαρίνα Βήχου.
 • Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στην ημερήσια διάταξης της Γενικής Συνέλευσης τη δημιουργία παρατηρητηρίου σε περίπτωση που προκύψει σχετική πρόταση με 50 υπογραφές όπως ορίζει το Καταστατικό»

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ

 

Το Δ.Σ., με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αγωνιστή δημοσιογράφου Μανώλη Γλέζου, αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου https://www.esiea.gr/enas-xronos-xoris-ton-manoli-glezo/ .