image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 70

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021 

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου (επισυνάπτεται στα πρακτικά και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα), εγκρίνει ομόφωνα τις προϋποθέσεις χορήγησης του οικονομικού βοηθήματος στα άνεργα, στα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως και στα ανήλικα τέκνα των αποβιωσάντων μελών, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2021. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία, το Δ.Σ. υιοθετεί και για το Πάσχα του 2021 την έκτακτη διεύρυνση των κριτηρίων, η οποία είχε αποφασιστεί για τους ίδιους λόγους ενόψει της χορήγησης των βοηθημάτων των Χριστουγέννων 2020 (αρ. απόφασης:58/15-12-20).

«Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Α) Βοήθημα 200,00 ευρώ, πλέον 50,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, θα λάβουν συνάδελφοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και είναι άνεργοι από 1ης/4/2009 με:

-Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), έως 13.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 (για τα εισοδήματα του 2019 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2020). 

Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ: 

 • Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι είναι άνεργοι πριν την 1η/4/2009.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ.
 • Όσοι συνάδελφοι οφείλουν χρήματα στην ΕΣΗΕΑ από οποιαδήποτε αιτία (προσωρινές διευκολύνσεις κ.λπ.) ή έχουν λάβει βοήθημα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.
 • Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει βοηθήματα άνω των 12.000,00 ευρώ.

Γ) Οι συνάδελφοι που είναι άνεργοι πριν την 1η/4/2009 ή έχουν λάβει βοηθήματα άνω των 12.000,00 ευρώ, θα λάβουν μία διατακτική επιταγή αξίας 50,00 ευρώ, της υπεραγοράς «Γαλαξίας», αφού καταθέσουν πρώτα το εκκαθαριστικό φ.ε. 2019. 

Δ) ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Όλα τα ανωτέρω κριτήρια ισχύουν και για τους συναδέλφους που είναι σε επίσχεση και, εξυπακούεται, δεν έχουν άλλη εργασία ή αμοιβή. Τα αιτήματά τους θα εξετάζονται ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου και θα εξυπηρετούνται απευθείας από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ, στο logistirio@esiea.gr. Για λόγους προστασίας από την επιδημία, οι αιτήσεις γίνονται ΜΌΝΟ ηλεκτρονικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Χορηγείται βοήθημα, 200,00 ευρώ σε κάθε ανήλικο παιδί αποβιώσαντος μέλους της ΕΣΗΕΑ, για τις εορτές του Πάσχα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

 • Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονιός.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονιού να μην υπερβαίνει τις 22.000,00 ευρώ.
 • Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο των 22.000 ευρώ.
 • Να κατατίθενται από τον επιζώντα σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ τέκνου).

Το βοήθημα αυτό θα δίδεται και στο θετό και αναγνωρισμένο τέκνο του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ:

 • Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στο anergia@esiea.gr. Για λόγους προστασίας από την επιδημία, οι αιτήσεις γίνονται ΜΌΝΟ ηλεκτρονικά.
 • Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει την Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021».

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΚΤΟΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Το Δ.Σ.:

 • Σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 7/12-1-21 σχετικά με την ανακαίνιση του ακινήτου επί της οδού επί της οδού 25ης Μαρτίου 6, Νέα Πεντέλη, συνολικής επιφάνειας 120,75 τ.μ., του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Έκτορα Τριανταφυλλόπουλου
 • Λαμβάνοντας υπόψη:
 • Το ενημερωτικό σημείωμα του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο)
 • Τον προϋπολογισμό της ανακαίνισης που κατέθεσε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Νίκος Παπαδόπουλος (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο)
 • Τις οικονομικές προσφορές που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο (επισυνάπτονται στα πρακτικά οι σχετικές προσφορές)

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

Α) Την οικονομικότερη προσφορά του κ. Δ. Βουρλή, ύψους 16.019,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ο οποίος και θα πραγματοποιήσει την ανακαίνιση του ακινήτου.

Β) Το ποσό των 1.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ως αμοιβή στον πολιτικό μηχανικό κ. Ν. Παπαδόπουλο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την επίβλεψη του έργου.

Γ) Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν από το Κληροδότημα Κωνσταντίνου-Έκτορα Τριανταφυλλόπουλου.  

 

ΘΕΜΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 44-ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Το Δ.Σ. σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 14/17-11-20 σχετικά με την ανακαίνιση του διαμερίσματος επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 44, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

Α) Το ποσό των 1.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ως αμοιβή στον πολιτικό μηχανικό κ. Ν. Παπαδόπουλο για την σύνταξη του προϋπολογισμού και την επίβλεψη του έργου.

Β) Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν από το Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου.

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ «MEGA CHANNEL» 

Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία να ζητηθεί μέσω επιστολής από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα να επιλυθεί το θέμα των εργαζομένων του πρώην MEGA CHANNEL, των οποίων οι αποζημιώσεις έχουν επιδικασθεί με δικαστικές αποφάσεις πριν την υπαγωγή του καναλιού σε ειδική διαχείριση.

ΘΕΜΑ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη το αίτημα του εκπροσώπου της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να ζητηθεί συνάντηση με την ιδιοκτησία της εφημερίδας, αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, να σταλεί στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» επιστολή για την πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας σε σχέση με το επιχειρησιακό μοντέλο και τους εργαζόμενους και να διατυπωθούν οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ «MEGA» -ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας, όπως αυτές δόθηκαν από την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.» προς υπογραφή στους συναδέλφους, που εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνέλευση με τους εργαζόμενους του Τ/Σ την Πέμπτη, 15/4 και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση https://www.esiea.gr/ayrio-stis-10-00-p-m-diadiktyaki-syneleysi/.

 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΤΗΣΕΕ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΤΗΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την επιστολή που απηύθυνε η ΕΣΗΕΑ στην ΕΙΤΗΣΕΕ (αρ.πρ:231/10-2-21), προκειμένου να ξεκινήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ
 • Την απάντηση της ΕΙΤΗΣΕΕ υπ’ αρ.πρ:344/22-3-21

 Αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Παρασκευή, 16 Απριλίου, ώστε να υπάρξει  προετοιμασία για την εν λόγω συνάντηση και

Β) Να σταλεί απαντητική στην από υπ’ αρ.πρωτ:344/22-3-21 επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ, στην οποία θα ζητείται να οριστεί ημερομηνία συνάντησης μέσα στην προσεχή εβδομάδα, καθώς δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης στις ημερομηνίες που είχε προτείνει η ΕΙΤΗΣΕΕ, λόγω έκτακτων γεγονότων.