image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 75

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΘΕΜΑ: (Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΜΕ/ (Β) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΤΗΣΕΕ

 

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 28/28-11-17, αποφασίζει ομόφωνα, α) η επιτροπή των διαπραγματεύσεων με την ΕΙΤΗΣΕΕ με αντικείμενο την κατάρτιση και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στην Ιδιωτική Τηλεόραση θα απαρτίζεται από τους:

 

 • Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο.
 • Σταύρο Καπάκο, Γενικό Γραμματέα και
 • Μάκη Διόγο, Α’ Αντιπρόεδρο.

 

Β) Τα απουσιάζοντα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή εάν το επιθυμούν.

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 13ου ΚΑΙ 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα η νομική υπηρεσία να συντάξει κείμενο που θα αφορά τη διακοπή παραγραφής για όλους τους Δημοσιογράφους που απασχολούνται στο ευρύτερο Δημόσιο.

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΕ-Ε 

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να προετοιμαστεί από τη νομική υπηρεσία αίτηση που θα αφορά τη διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού και ενός κλιμακίου το οποίο δεν δόθηκε ποτέ στους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.  

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “NEW MEDIA”/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 74/20-11-18, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, η επιστημονική υπεύθυνη που θα: α) οργανώσει το διαδικτυακό πρόγραμμα, β) προτείνει τους εισηγητές, γ) παρακολουθεί την ομαλή υλοποίηση του σεμιναρίου, δ) παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωσή του να είναι η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, μέλος της ΕΣΗΕΑ. H αμοιβή της θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό που ήδη έχει εγκριθεί στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 74/20-11-18.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΕ/ΜΠΕ ΜΕ Δ.Π.Υ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι οποίοι αν και αμειβόμενοι με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα η νομική υπηρεσία στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει γνωμοδότηση που θα αφορά αίτηση η οποία θα επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, συνοδευόμενη από λίστα όλων των ονομάτων των συνταξιούχων, ώστε να διεκδικηθούν τα αναδρομικά που τους οφείλονται.

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 

Το ύψος του βοηθήματος για τα Χριστούγεννα του 2018 ορίζεται στα 250 ευρώ και 80 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 

ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (*ίδια με το Πάσχα 2018):

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Μέλη, τα οποία είναι άνεργα ή σε επίσχεση από 1/1/2014 (5ετία) και:

 1. Το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 4.000,00 ευρώ

ΚΑΙ

 1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), δεν ξεπερνά τις 8.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

 Γ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Όσοι άνεργοι ή σε επίσχεση λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν μετά την 1η/5/2018 και δικαιούνται να λάβουν δώρο Χριστουγέννων από τον εργοδότη τους.
 • Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.
 • Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια άνεργοι ή σε επίσχεση (πριν την 1η/1/2014) ή έχουν λάβει από δέκα (10) και άνω τακτικά βοηθήματα.
 • Όσοι άνεργοι ή σε επίσχεση έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 4.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 8.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
 • Όσοι άνεργοι ή σε επίσχεση έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000,00 ευρώ.
 • Όσοι άνεργοι ή σε επίσχεση έχουν λάβει τακτικά βοηθήματα άνω των 5.000,00 ευρώ, ασχέτως αν έχουν λάβει και ειδική οικονομική ενίσχυση έως 1.000,00 ευρώ κατά το παρελθόν.
 • Όσα μέλη οφείλουν χρήματα στην ΕΣΗΕΑ από οποιαδήποτε αιτία (προσωρινές διευκολύνσεις κ.λπ.) ή έχουν λάβει βοήθημα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.

 

ΘΕΜΑ: (Α) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ (Β) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

 • Να επανασυσταθεί η Οικονομική Επιτροπή (κατά πλειοψηφία).
 • Η επιτροπή θα αποτελείται από τον Ταμία κ. Χρ. Μαζανίτη, την προϊσταμένη του Λογιστηρίου κ. Ρ. Πέτρου και τέσσερα μέλη, ειδήμονες του οικονομικού ρεπορτάζ, που θα προταθούν από τα μέλη του Δ.Σ. εντός 48ώρου (κατά πλειοψηφία).

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΧΝΟΥ-ΒΙΔΑΛΗ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2019 του Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου. Επιπλέον, στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Νομική σύμβουλος κ. Χρ. Σαλαβράκου θα υποβάλει το σχέδιο πρακτικού που θα αφορά την προκήρυξη υποτροφιών σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη.

 

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

 • Τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2019 του Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη.
 • Επιπλέον εάν χρειαστεί σε επόμενη συνεδρίαση θα υποβληθεί τροποποιητική επί του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Βιδάλη.

 

Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Το Δ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2019 του Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου.

 

Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το Δ.Σ. καταρχήν εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό χρήσεως 2019 του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Έκτορος Τριανταφυλλόπουλου. Στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθούν (α) τα επιμέρους ζητήματα, (β) θα προετοιμαστεί και θα υποβληθεί εισήγηση από τη Νομική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα που θα αφορά την περιουσία του Κληροδοτήματος καθώς γ) και την έναρξη των διαδικασιών για την απονομή βραβείου, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη.  

 

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη στάσης εργασίας στον «Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 μετά από αίτημα του εκπροσώπου των εργαζόμενων του «Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» για την πραγματοποίηση συνέλευσης στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ. Η ημέρα και η ώρα κήρυξης της στάσεως θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο.

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Το Δ.Σ., μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α) Να πραγματοποιηθεί πρόσθετη στο ΣτΕ κατά του ΕΔΟΕΑΠ και υπέρ των συνταξιούχων για το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Β) Την αποπληρωμή του σχετικού παραβόλου, ώστε να γίνει η πρόσθετη παρέμβαση.

Γ) Να σταλεί σε όλα τα απουσιάζονται μέλη e-mail, στο οποίο θα ερωτούνται εάν συμφωνούν ή όχι να ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση στο ΣτΕ κατά του ΕΔΟΕΑΠ και υπέρ των συνταξιούχων για το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Η ψήφος/τοποθέτησή τους θα προστεθεί στην εν λόγω απόφαση.