Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 85/6-2-15

Αποφάσεις Δ.Σ.
image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 85

6 Φεβρουαρίου 2015

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ.:

  • σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’αρίθμ.84/3-2-15,
  • τη συνεδρίαση της επιτροπής (η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρίθμ.72/29-10-14), για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων προκειμένου να πραγματοποιηθεί το έργο «Αναδιαρρύθμιση γραφειακών χώρων 7ου ορόφου, κτηρίου ΕΣΗΕΑ» (Α.Π. 85/16-1-15),
  • το άνοιγμα των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων,
  • τη μελέτη της επιτροπής τόσο για τα τεχνικά και τα ουσιαστικά προσόντα όσο και για τις οικονομικές προσφορές,
  • την έκθεση-αξιολόγηση του Μηχανικού κ. Μ. Λυρά (Α.Π.86/16-1-15),
  • την ενημέρωση του κ. Μ. Λαχανά, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και του κ. Μ. Λυρά Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
  • τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζει:

  • την ανάθεση του έργου «Αναδιαρρύθμιση γραφειακών χώρων 7ου ορόφου κτηρίου ΕΣΗΕΑ», στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΛΚΗ Α.ΤΕ.ΒΕ.» ως η πλέον καταλληλότερη, για την ταχεία και ομαλή αποπεράτωση του έργου. «Η ΑΛΚΗ Α.ΤΕ.ΒΕ» διαθέτει πολύ καλή εμπειρία, σε αντίθεση με την «ΜΑ.CONSTACTIONA. η οποία δεν καλύπτει τον όρο της διακήρυξης (με βάση την έκθεση του κ. Λυρά Α.Π.86/16-1-2015), και περιλαμβάνει στο ενεργητικό της έξι έργα απολύτως όμοια με το υπό δημοπράτηση έργο. Ο κατάλογος των έργων συνοδεύεται από πλήρη πιστοποιητικά εκτέλεσης καθώς και αντίγραφα συμβάσεων.
  • Το ποσό των 108.951,92 ευρώ, συν ΦΠΑ 23%, που θα δοθεί στην εταιρεία «ΑΛΚΗ Α.ΤΕ.ΒΕ» η οποία θα αναλάβει την αναδιαρρύθμιση του 7ου ορόφου.
  • το εν λόγω έργο, θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να υπάρχουν οι χώροι όπου θα στεγαστεί η επιμορφωτική δομή της Ενώσεως, ως ακολούθως: Μονάδα Υποστήριξης Ανέργων & Υποστήριξης Έργων, Γραφείο Ανέργων, Γραφείο Καθηγητών της Ακαδημίας, Αίθουσα-Εργαστήρι είκοσι ατόμων-Ακαδημία, Αίθουσα σεμιναρίων πενήντα ατόμων, Αρχείο ΕΣΗΕΑ, Κουζίνα, WCΑνδρών-Γυναικών και WCΑΜΕΑ).

 

ΘΕΜΑ: ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΛΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Το Δ.Σ., εγκρίνει το ποσό 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ως αμοιβή του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για το Έργο της «Αναδιαρρύθμισης γραφειακών χώρων του 7ου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+