image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 86

10 Φεβρουαρίου 2015

 

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ»-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζειόπως ο κ. Ιωάννης Βασιλείου συμπεριληφθεί στην επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου της Βιβλιοθήκης (επισυνάπτεται το βιογραφικό του σημείωμα). Το ύψος της αμοιβής του θα ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23%.

Εν κατακλείδι, η επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου της Βιβλιοθήκης, έχει ως εξής:

1. Β’ Αντιπρόεδρος κ. Μ. Διόγος και Πρόεδρος της Επιτροπής,

2. Ταμίας κ. Δ. Κοτταρίδης,

3. Νομικός Σύμβουλος κ. Χρ. Σαλαβράκου,

4. Αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος,

5. Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κ. Ιωάννης Βασιλείου και,

6. Γραμματέας της Επιτροπής, κ. Παρασκευή Μάρκου.

Τέλος, η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου υπενθυμίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η επιλογή του υποψήφιου βιβλιοθηκονόμου εξειδικευμένου σε θέματα «Ψηφιοποίησης της βιβλιοθήκης», μεταξύ όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου (σύμφωνα και με την απόφαση υπ’αρίθμ.74/7-11-14).

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ

Το Δ.Σ. αποφασίζει να εκπροσωπήσει την ΕΣΗΕΑ η Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνάντηση με εκπροσώπους του Ιδρύματος Νιάρχου, την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου η ΕΣΗΕΑ να ζητήσει από το Ίδρυμα να αναλάβει την ανακατασκευή του 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης, ώστε να μην δαπανηθούν χρήματα από τα αποθεματικά της Ενώσεως.

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

à        Τη θεσμοθέτηση Συντονιστικής Επιτροπής της Επιμορφωτικής Δομής της ΕΣΗΕΑ, η οποία θα χαράσσει την πολιτική επιμόρφωσης, θα ελέγχει τη διαδικασία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις, που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τους i) κ.κ. Μ. Κατσίμη, Γεν. Γραμματέα και Αγγ. Γυπάκη μέλος του Δ.Σ. και ii) τρία μέλη της Ενώσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή και διδακτική εμπειρία οι κ.κ. Αγγελική Νταρζάνου, Μαρίνα Πρωτονοταρίου και Δημήτρης Ψυχογιός. Επιπλέον, η θητεία της Επιτροπής θα είναι διετής και η σύνθεσή της θα τροποποιείται αμέσως μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του εκάστοτε νέου Δ.Σ. της Ένωσης. Η θητεία της πρώτης επιτροπής θα λήξει με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που θα προκύψει από τις φετινές αρχαιρεσίες.

à        Τη θεσμοθέτηση Επιστημονικής Επιτροπής: ένα ευέλικτο όργανο, με τρία έως επτά μέλη και τριετή θητεία, που θα απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπεύθυνους και τους καθηγητές των Πανεπιστημίων που θα συνεργάζεται η ΕΣΗΕΑ, το οποίο θα παράγει έργο σχετικά με την εκπόνηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ως επικεφαλής, ορίζεται, ο Πρόεδρος του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ κ. Γ. Πλειός, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σεμιναρίων. Ο κ. Πλειός θα εισηγηθεί στη Συντονιστική Επιτροπή τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και θα υιοθετηθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

à        Την έγκριση υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τα συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κλπ.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου, τόνισε πως έχει μεγάλη σημασία να αναφερθεί ότι για την υλοποίηση των σεμιναρίων που έγιναν κι αυτών που έχουν προγραμματιστεί έως σήμερα δεν έχουν αντληθεί πόροι από τα χρηματικά διαθέσιμα της ΕΣΗΕΑ. Τα ελάχιστα λειτουργικά έξοδα καλύφθηκαν από χορηγία της Βουλής των Ελλήνων προς το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, το οποίο με τη σειρά του τη διέθεσε στην ΕΣΗΕΑ για την υλοποίηση των σεμιναρίων.

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κ. Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ & ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Μετά τη συζήτηση, επί του θέματος του ΕΔΟΕΑΠ και της επικείμενης συνάντησης (Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015), με τον αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη κι ενδεχομένως με τον Υπουργό Εργασίας κ. Π. Σκουρλέτη, το Δ.Σ. αναθέτει στο νομικό Σύμβουλο κ. Απ. Τσαλαπάτη, όπως συντάξει υπηρεσιακό σημείωμα για τα ασφαλιστικά (λ.χ. PSI, Αγγελιόσημο, ασφάλιση των εργαζόμενων στο διαδίκτυο) και για τα εργασιακά προβλήματα (π.χ. εφημερίδες «ALTER», «ΑΥΡΙΑΝΗ», «ΦΙΛΑΘΛΟΣ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», «ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡΔΟΣ», «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ») που ταλανίζουν τον Κλάδο, καθώς και τις ενδεδειγμένες λύσεις τις οποίες θα προταθούν στους αρμόδιους υπουργούς.

Το κείμενο θα πρέπει να προωθηθεί, να διορθωθεί και να συμφωνηθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική εκδοχή του θα κοινοποιηθεί στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ η οποία θα πραγματοποιήσει την ίδια ημέρα συνάντηση με τους παραπάνω υπουργούς, ώστε να εμπεριέχει, κατόπιν συνεννόησης των δικηγόρων (ΕΣΗΕΑ-ΕΔΟΕΑΠ), κοινές προτάσεις που θα κατατεθούν στην εν λόγω συνάντηση.

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΗ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ – ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει:

o   Τη συνεργασία της ΕΣΗΕΑ με τις δεκάδες Δομές Αλληλεγγύης. Στόχος η δικτύωση του τμήματος υποστήριξης των ανέργων με δομές αλληλεγγύης για μία αμφίδρομη σχέση παροχής και λήψης βοήθειας για τα μέλη.

o   Η μετονομασία του γραφείου υποστήριξης των ανέργων σε γραφείο υποστήριξης ανέργων, κοινωνικής αλληλεγγύης και υλοποίησης προγραμμάτων.

o   Τη συνεργασία με το δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης «Συν-Ύπαρξη» το οποίο προσφέρει στην ΕΣΗΕΑ τη δυνατότητα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τα άνεργα μέλη που αισθάνονται την ανάγκη και θα εκφράσουν την επιθυμία, μέσω μιας ομάδας εξειδικευμένων εθελοντών επιστημόνων, με στόχο την κατά το δυνατό άμβλυνση των προβλημάτων και άρση αδιεξόδων.

o   Όλα τα μέλη και όσοι εμπλέκονται με τις δράσεις του δικτύου είναι εθελοντές. Δεν υπάρχουν αμειβόμενα μέλη.

o   Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα άνεργα μέλη μιας ολιγόλογης ανακοίνωσης με την οποία θα πληροφορούνται ότι παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης.

o   Εφόσον, από το γραφείο υποστήριξης των ανέργων διαπιστωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων, θα οριστεί συνάντηση γνωριμίας με την επιστημονική υπεύθυνη, ιατρό-ψυχοθεραπεύτρια κ. Λίντα Καραλή και στη συνέχεια τα μέλη θα προχωρήσουν με τη συγκρότηση ομάδων και την παροχή της στήριξης.

Τέλος, μέλος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι ο χώρος «Συνύπαρξης» όπου θα γίνονται όλες οι συναντήσεις των ομάδων θα είναι σε κτήριο της οδού Πατησίων (απέναντι από το Πεδίον του Άρεως).