image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 86

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

                                                       

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) (GDPR) – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ DPO ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ AQS

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

  • Ο Διευθυντής των υπηρεσιών κ. Χρ. Μπούσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης κ. Ζ. Μαυράκη να συντάξουν έκθεση για την προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαρχαιωμένος, για την εφαρμογή της διαχείρισης των μελών και του λοιπού λογισμικού προστασίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές που μας έχει θέσει η εταιρεία (αρ. πρ:1905, 1905 και 1907/6-11-18).
  • Η Νομική Σύμβουλος κ. Χρ. Σαλαβράκου σε συνεργασία με την εταιρεία AQS (“ADVANCED QUALITY SERVICES l.t.d. – Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε”), θα γνωμοδοτήσουν για το τι πρέπει να γίνει σχετικά με τον ορισμό DPO (DATA PROTECTION OFFICER).

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της Προέδρου του ΣτΕ κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν την ύλη του ΣτΕ, μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (αρ.πρ:355/7-2-19), αποφασίζει ομόφωνα:

  • Να κληθούν σε συνάντηση οι δικαστικοί συντάκτες για να συζητηθεί το εν λόγω θέμα.
  • Να τεθεί ως πρώτο θέμα συζήτησης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η Νομική Σύμβουλος κυρία Χρ. Σαλαβράκου εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μιας και προετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο για το θέμα των Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώσει το συμβούλιο σχετικά, διότι το ζήτημα αφορά εξ ολοκλήρου τη δημοσιογραφική λειτουργία και την πρόσβαση στην πληροφορία.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦ. «ΕΘΝΟΣ»

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθεί νομική υποστήριξη σε πρώην εργαζόμενους της εφ. «ΕΘΝΟΣ» σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση «ΠΗΓΑΣΟΣ».

 

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων της ΕΡΤ κ.κ. Μ. Γεωργίου και Ν. Κορόβηλα (αρ.πρ:437/18-2-19), αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη στάσεως εργασίας την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 16.00 έως και τις 18.00, για την πραγματοποίηση συνέλευσης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 13ΟΥ ΚΑΙ 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα την εκ νέου αποστολή ενημερωτικού σημειώματος από τη νομική υπηρεσία, σε όλους εργαζόμενους του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σχετικά με τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.

 

ΘΕΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “NEW MEDIA”/ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. μετά από ενημέρωση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία της ΕΣΗΕΑ με τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ACTA), εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό των 75 ευρώ, για την ένταξη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Α’ σεμιναριακού κύκλου στη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης (QTL-διαδικασία ποιοτικού ελέγχου) από την ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment) μετά το πέρας του σεμιναρίου. Η πιστοποίηση για κάθε σεμιναριακό κύκλο παρέχεται από την ACTA εντελώς δωρεάν (*αντί του ποσού των 900 ευρώ) και θα ισχύει για όλα τα σεμινάρια που θα πραγματοποιεί η ΕΣΗΕΑ στο εξής. 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «REAL» ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:

  • Την πραγματοποίηση συνέλευσης των εργαζομένων όλου του Ομίλου «REAL», στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους.
  • Την αποστολή επιστολής για τον ορισμό συνάντησης με την ιδιοκτησία του Ομίλου, προκειμένου να συζητηθούν οι προθέσεις της εταιρίας, όσον αφορά την τακτοποίηση των οφειλών έναντι των εργαζομένων στην εφημερίδα (δεδουλευμένα που στην πλειοψηφία των εργαζομένων ξεπερνούν τους τρεις μήνες, υπερωρίες και Σαββατοκύριακα Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018). Στη συνάντηση θα ζητηθεί και η παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων της εφ. «REAL NEWS» και του ρ/σ «REAL FM».

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Το Δ.Σ. κατόπιν διεξοδικής συζήτησης:

  • Αναθέτει ομόφωνα στη Νομική Σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου, να υποβάλλει γνωμοδότηση στο Συμβούλιο με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο, προκειμένου να διεκδικηθούν οφειλές από εργοδότες παρακρατηθέντων συνδρομών μελών της ΕΣΗΕΑ, βάσει ενημερωτικών καταστάσεων που θα προσκομιστούν από το Λογιστήριο.

Α) Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση θα επικεντρώνεται στα εξής βασικά σημεία:

– Τι απαιτούμενες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν, ώστε να διεκδικηθούν:

– Οφειλές εργοδοτών από το 2000 έως και το 2012.

– Οφειλές συνδρομών από Μέσα που δεν βρίσκονται εν ενεργεία όπως το «ΚΕΡΔΟΣ», η «ΕΞΠΡΕΣ», το «ALTER», ο «ΔΟΛ», η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (σύμφωνα και με την απόφαση υπ’ αρ. 46/7-6-16 * Α) Να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες σχετικά με τη διεκδίκηση των οφειλών προς την ΕΣΗΕΑ από α) Μέσα: i) που βρίσκονται εν ενεργεία αλλά δεν αποδίδουν τις συνδρομές των εργαζόμενων στην Ένωση, ii) που έχουν πτωχεύσει, iii) είτε βρίσκονται στο άρθρο 99, iv) είτε ουσιαστικά έχουν κλείσει αλλά ακόμη υπάρχουν οι ιδιοκτήτριες εταιρείες και όποια άλλη οφειλή προς την ΕΣΗΕΑ (εκκρεμείς οφειλές του ΕΔΟΕΑΠ προς την ΕΣΗΕΑ, οφειλές ενοικίων ακινήτων της ΕΣΗΕΑ, επιμερισμός κόστους εξωδίκων κ.α.). Β) Να ασκηθούν όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να εισπραχθούν με τις προσόδους τα οφειλόμενα).

– Ποιοι εργοδότες χρωστούν από το 2012 έως το 2019.

– Ποια και πόσα Μέσα οφείλουν απόδοση συνδρομών στην Ένωση άνω πενταετίας, προκειμένου το Δ.Σ. να ασκήσει αγωγές.

Β) Ο Ταμίας εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με τους οικονομικούς Διευθυντές των Μέσων που οφείλουν συνδρομές, προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία καταβολής τους. Όσοι οφειλέτες δεν αποπληρώσουν σταδιακά το χρέος τους με διακανονισμό, το Συμβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας (και με βάση την απόφαση υπ’ αρ. 86/7-3-17).

Γ) Άσκηση αγωγών για οφειλές της τελευταίας 5ετίας.

 

ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 83/29-1-19, αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή sms στα μέλη υπενθυμίζοντας την αναγκαιότητα για τη συμμετοχή όλων των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στην online «Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου». Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ενόψει εκδίκασης στο ΣτΕ της προσφυγής των εργοδοτών κατά του 2%. Σχετική επιστολή θα σταλεί και στα mail των μελών της Ενώσεως.