image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 42

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 38/12-6-20, 39/16-6-20, 40/25-6-20 & 41/30-6-20 

Το Δ.Σ. α) επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 38/12-6-20, 39/16-6-20, 40/25-6-20 & 41/30-6-20 και β) καταθέτει στα πρακτικά τις δια περιφοράς αποφάσεις που ελήφθησαν το χρονικό διάστημα από τις 8-4-20 έως και τις 3-7-20.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ  

Το Δ.Σ., εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως κ. Μάχης Νικολάρα, ως ακολούθως:

«Στις 4 Ιουλίου 2020 συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης των παλαιών δημοσιογραφικών ταυτοτήτων και της εκδόσεως νέων για όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΑ.  Από σήμερα Δευτέρα, 7 Ιουλίου όλες οι ταυτότητες που έχουν εκδοθεί με το νέο σύστημα αρχίζουν σταδιακά να λήγουν και χρειάζονται αναθεώρηση (επανέκδοση).

Για τη διευκόλυνση των μελών, ιδιαίτερα μάλιστα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν για την αποτροπή μετάδοσης του coronavirus και εν μέσω καλοκαιριού, προτείνουμε να δοθεί στα μέλη που θα επανεκδώσουν την ταυτότητά τους, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της διαδικασίας με φυσική παρουσία και της διαδικασίας εξ αποστάσεως.

Όσον αφορά την επανέκδοση με φυσική παρουσία, υπενθυμίζουμε:

α) Τα μέλη προσέρχονται  στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ έχοντας μαζί τους την προς ανανέωση δημοσιογραφική τους ταυτότητα ή την αστυνομική τους ταυτότητα, συμπληρωμένο το απογραφικό τους δελτίο (θα το στείλουμε συνημμένο σε .pdf ή με link για να το “κατεβάσουν”) και 5 ευρώ για τα εκτυπωτικά έξοδα.

β) Με την άφιξή τους στην Ένωση, οι συνάδελφοι κατευθύνονται προς το Λογιστήριο, όπου πιστοποιείται εάν είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι και καταβάλλουν το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτυπωτικά έξοδα. Στη συνέχεια, με τα αποδεικτικά του Λογιστηρίου, τα μέλη προσέρχονται στη Γραμματεία για την κατάθεση του συμπληρωμένου απογραφικού δελτίου και την παραλαβή της ταυτότητας, η οποία εκτυπώνεται αμέσως και παραδίδεται με ταυτόχρονη υπογραφή του μέλους σε βιβλίο παραλαβής.

Όσον αφορά την επανέκδοση με την εξ αποστάσεως διαδικασία, τα μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

α) Να ενημερωθούν τηλεφωνικά ή μέσω email από τις υπηρεσίες του Λογιστηρίου της ΕΣΗΕΑ για τυχόν οφειλές τους από συνδρομές.

β) Στη συνέχεια να καταθέσουν στην τράπεζα, είτε ηλεκτρονικά με e-banking, τα εκτυπωτικά έξοδα (5 ευρώ) και το ποσό από τυχόν οφειλές (λογ/σμός Alpha Bank : ……………………….).

γ) Να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ενώσεως συμπληρωμένο το απογραφικό τους δελτίο.

δ) H Γραμματεία αφού ελέγξει τα στοιχεία, να εκδώσει τη νέα ταυτότητα και να συνεννοηθεί με το μέλος για την παραλαβή της, είτε από την είσοδο της ΕΣΗΕΑ είτε μέσω της ταχυδρομικής αποστολής της, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος εφικτός τρόπος για την ασφαλή παράδοσή της.

Όσοι δεν είχαν εκδώσει κατά τη διάρκεια της παραπάνω αναφερόμενης διετίας (7/2018-7/2020) τη νέα ταυτότητα θα πρέπει να τους ζητηθεί εκ νέου, μέσω ανακοίνωσης ή και με νέα τηλεφωνική επικοινωνία, να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τις υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ για τη συμπλήρωση του ατομικού απογραφικού τους δελτίου (όπως προβλέπει το άρθρο 7 παρ. ιστ’ του Καταστατικού) και για την τακτοποίηση τυχόν οφειλών τους από συνδρομές».

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ & ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΤΙΜΕΖΑ

Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 40/25-6-20, 41/30-6-20, εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

  • Ποσό, 500 ευρώ για:

Α) Την εκτύπωση αναμνηστικών παπύρων, που θα απονεμηθούν σε 4 αριστούχους μαθητές λυκείου του Δήμου Καλαβρύτων.

Β) Την κατασκευή σε plexiglass της ταυτότητας του Ηρακλή Πετιμεζά, η οποία θα δωρηθεί στο μουσείο Καλαβρύτων.

Γ) Την κατάθεση στεφάνου.

  • Την κάλυψη εξόδων μετάβασης.
  • Οι παραπάνω δαπάνες θα καλυφθούν από τα κληρονομητέα στην ΕΣΗΕΑ Αμοιβαία Κεφαλαία (Α/Κ BLUE CHIPS – Ελληνικό Μετοχικό) του θανόντα Ηρακλή Πετιμεζά.

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΜΕΛΟΣ

Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του μέλους…, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την, κατ’ εξαίρεση, χορήγηση σε αυτήν οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ, από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΗΕΑ, λόγω των οξυμένων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, όπως περιγράφει στην επιστολή του.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Ειδικό Εκκαθαριστή της ΕΡΤ αναφορικά με την καθυστέρηση καταβολής στο σύνολο των εργαζομένων της ΕΡΤ, των δεδουλευμένων για τα έτη 2012-2013.

 

ΘΕΜΑ: ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα κλιμάκιο της ΕΣΗΕΑ να επισκεφτεί τους χώρους εργασίας της ΕΡΤ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και του MEGA (*αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον εκπρόσωπο), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του γιατρού εργασίας, λόγω της πανδημίας.